Educatieve Programma’s

schoolbreed 1Educatie is in de loop der jaren één van de belangrijkste speerpunten geworden in de doelstellingen van ons gezelschap. Samba Salad heeft een zeer uitgebreid programma speciaal voor scholen. De vaste docenten van de workshops zijn de harde kern van Samba Salad: de theatermakers, musici, acteurs en auteurs Herman Link, Rita Iny en Maya Link.  Daarnaast heeft Samba Salad een groot netwerk aan docenten gespecialiseerd in verschillende kunstdisciplines. Samba Salad bestaat sinds 1978 en geeft op professionele wijze (wereld-) muziekworkshops, zang- en danslessen op basisscholen, bijzonder en voortgezet onderwijs. Het gezelschap heeft zich de afgelopen drie decennia ontpopt als een innovatieve pionier op het gebied van de kindermuziek in Nederland. Zie ook het volledige aanbod van workshops.

Vanuit hun vakgebied werken de docenten tijdens workshops samen met de kinderen aan aspecten zoals techniek, zelfvertrouwen, muzikaliteit, improvisatie en presentatie. Bovendien is het podium van Samba Salad een kleurrijke ontmoetingsplaats van verschillende culturen en maken leerlingen kennis met wereldse ritmes en muziekstijlen.

Naast alle workshops uit het aanbod kunnen wij ook workshops op maat maken en geeft Samba Salad workshops voor tieners, vakleerkrachten en teambuilding.  Voor vragen over de mogelijkheden kunt u direct contact met ons opnemen.

Kerndoelen basisonderwijs

De workshops en de school brede projecten van Samba Salad sluiten aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. Het zijn streefdoelen waarop basisscholen zich richten bij de ontwikkeling van hun lesprogramma. Kerndoelen garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.

-De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
-De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
-De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

In al onze projecten en workshops voor kinderen is er behalve ruimte voor het aanleren van bepaalde vaardigheden ook aandacht  om hun eigen beelden en ideeën om te zetten  in zang, dans, muziek en/of theater. In de eindpresentatie laten de leerlingen het eindresultaat aan elkaar zien in een voorstelling. Elke groep werkt vanuit een land of cultuur en leert daar de dans en muziek van kennen. Tijdens de eindpresentatie zien de leerlingen verschillende vormen van wereldmuziek, dans en theater.

Lees meer over de kerndoelen “Kunstzinnige Oriëntatie” in het primair onderwijs zoals beschreven in deze uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In al onze projecten en workshops is er behalve ruimte voor het aanleren van bepaalde vaardigheden ook aandacht  om hun eigen beelden en ideeën om te zetten  in zang, dans muziek en/of theater. In de eindpresentatie laten de leerlingen het eindresultaat aan elkaar zien in een voorstelling. Elke groep werkt vanuit een land of cultuur en leert daar de dans en muziek van kennen. Tijdens de eindpresentatie zien de leerlingen verschillende vormen van wereldmuziek, dans en theater.

Reacties gesloten